Zajęcia - czesne

Rytmika
Podczas tych zajęć dzieci uczą się wyczucia rytmu, czasu i przestrzeni oraz orientacji w schemacie ciała, płynności ruchów, wrażliwości muzycznej, doskonalą koordynację słuchowo ? ruchową. Przedszkolaki poznają różne piosenki i zabawy muzyczno ? ruchowe, przygotowują się do uroczystości przedszkolnych, ćwiczą programy artystyczne. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Artedoo s.c.
ul. Rydza-Śmigłego 71
Marki 05-270
NIP: 1251735900

kontakt@artedoo.pl

+48 602 761 556

+48 662 905 210

NUMERY KONT

- czesne:
63801500040189390620200003

- wyżywienie i zajęcia dodatkowe:
  36801500040189390620200004

 - grupy publiczne:
20801500040189390620200001