Adaptacja

Zajęcia adaptacyjne

 

To cykl spotkań na terenie przedszkola i jego ogrodu z kadrą przedszkola. Zajęcia są zaplanowane w ostatnich trzech dniach sierpnia. Podczas 2 godzinnych spotkań dzieci i ich rodzice będą mogli poznać kadrę, budynek, zasady panujące w przedszkolu. W miłej atmosferze zabawy, dzieci zintegrują się ze swoimi rówieśnikami, stawią czoło lękowi separacyjnemu i samodzielnie pod okiem nauczycieli miło spędzą czas. W ramach spotkań adaptacyjnych planujemy zebranie informacyjne połączone ze spotkaniem z psychologiem, który opowie i poradzi jak najlepiej przygotować dziecko do ?przekroczenia progu przedszkolnego".
 

Cel:
 

Ukierunkowany na dziecko:
? Stworzenie warunków do wcześniejszego poznania personelu i placówki
? Oswojenie dzieci z nowym otoczeniem przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej
? Rozbudzenie u dzieci zainteresowania pobytem w grupie rówieśniczej
? Zapewnienie maluchom poczucia bezpieczeństwa w nowym otoczeniu
? Odpowiednie wsparcie na początku roku szkolnego

 

Ukierunkowany na rodziców:
? Umożliwienie rodzicom świadomego wyboru przedszkola
? Zdobycie zaufania rodziców
? Uświadomienie rodzicom ich roli w przygotowaniu
? Wsparcie rodziny w okresie adaptacyjnym

 

Ukierunkowany na nauczycieli:
? Poznania środowiska rodzinnego wychowanków
? Poznanie wychowanków, ich umiejętności komunikacyjnych, społecznych, samoobsługowych

 

Więcej na temat prawidłowej adaptacji dziecka w przedszkolu, jak i inne ciekawe artykuły - w zakładce "Warto przeczytać"

Artedoo s.c.
ul. Rydza-Śmigłego 71
Marki 05-270
NIP: 1251735900

kontakt@artedoo.pl

+48 602 761 556

+48 662 905 210

NUMERY KONT

- czesne:
63801500040189390620200003

- wyżywienie i zajęcia dodatkowe:
  36801500040189390620200004

 - grupy publiczne:
20801500040189390620200001