Warto przeczytać

Adaptacja Dziecka w przedszkolu

Dlaczego maluchy tak trudno przystosowują się do przedszkola?

Od trzeciego roku życia dziecka zaczyna się okres zwany przedszkolnym. Oznacza to, że trzylatek może już przez dłuższy czas przebywać poza domem pod opieka osób trzecich. Dlatego rodzice zapisują dzieci do przedszkola i są przekonani, ze jest to korzystne dla ich rozwoju.

Wątpliwości pojawiają się już po kilku dniach. Dorośli muszą bowiem patrzeć, jak dziecko rozpaczliwie broni się przed przebywaniem w obcym miejscu. Nie pomagają zapewnienia: Niedługo przyjdę po Ciebie.. Zabiorę cię po obiadku.. Mamusia wróci za trzy godzinki? Im dłużej dorosły mówi, tym gorzej! Wypowiadane słowa oznaczają dla dziecka jedno ? obawę przed czymś nowym i niebezpiecznym. Dlatego wystraszony maluch trzyma się kurczowo rodzica, że trzeba go siła oderwać i wprost wepchnąć do sali.

Niestety, dramatu przystosowania się dziecka do przedszkola nie da się uniknąć, ale można go zmniejszyć. Na początku trzeba sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji jest dziecko, co czuje i co się z nim dzieje kiedy zaczyna uczęszczać do przedszkola.

Małe dziecko ma jeszcze słabo ukształtowany system własnego Ja, dlatego jest mocno uzależnione emocjonalnie od najbliższych osób i nie może obejść się bez ich pomocy. Trzylatek nie wie jeszcze, że takiego wsparcia mogą mu użyczyć osoby trzecie. Oderwanie od najbliższych budzi w nim strach, że stanie się coś okropnego. Traci wiec poczucie bezpieczeństwa, bodaj najważniejszej potrzeby psychicznej. Dodatkowo sytuacje pogarsza fakt, że dziecko trzyletnie może mieć jeszcze kłopoty ze słownym porozumiewaniem się, zwłaszcza z osobami obcymi. W domu wszyscy rozumieją jego gesty, mimikę i inne w zachowania. W nowym środowisku dziecko czuje, że dorośli nie orientują się w tym, co chce przekazać. Tu pani inaczej mówi, inaczej uśmiecha się. Przez dłuższy czas kojarzy nauczycielkę, nawet najmilszą, z poczuciem utraty bezpieczeństwa. Dlatego często płacze na jej widok. W jaki sposób wystraszone dziecko ma jej przekazać, że musi skorzystać z obcej ubikacji?

Na dodatek ma kłopoty z samoobsługą. Dramat rozstania z mamą blokuje poznawanie nowego otoczenia, bo nie zwraca uwagi na nie. Dlatego tym bardziej przedszkole jest dłużej dla niego obce   i niezrozumiałe. Trzeba bardzo wielu dni, aby to zmienić.

Małe dzieci mają też słabą orientację w przestrzeni i czasie. Przedszkole to nowe miejsce, a na dodatek musi w nim przebywać długo, bardzo długo. Dominujące uczucie lęku skutecznie blokuje chęć poznania nowego terytorium i nowych rzeczy. Dlatego trzylatek nie zwraca uwagi na otoczenie i nie jest zainteresowany żadną zabawką. Koncentruje się na opanowywaniu emocji, co jest dla niego bardzo męczące. Ponadto nie potrafi   skorzystać   z obcej łazienki, nie umie się rozebrać, ani podciągnąć majteczek. To wielki problem, bo wystraszone słabo kontroluje trzymanie moczu. Nie potrafi powiedzieć o tym obcej osobie, a samo nie umie sobie z tym poradzić.

Często rodzice zapewniają dziecko, że zaraz przyjdą, zrobią tylko zakupy itp. Zdania te oznaczają jedno: zostawią mnie! Pozostałe słowa są niezrozumiałe. Na dodatek im dłużej zapewniają dziecko, tym gorzej. Bywa, że mama obiecuje - idź do sali, a ja tu poczekam. Dziecko uspakaja się i mama wychodzi. Za chwilę dziecko zaczyna szukać jej i zaczyna się jeszcze większy dramat zawiedzionej nadziei. Karygodne wręcz jest zachowanie, gdy opiekun wykorzystuje chwilę nieuwagi dziecka i ?ucieka? z przedszkola. Nawet najmilsza pani jest dla nich obcą osobą i na dodatek kojarzy się z utratą poczucia bezpieczeństwa. Czas pobytu dziecka w przedszkolu ma dla niego inny wymiar niż dla dorosłych. Dla niego czas wlecze się, bo jest nasycone lękiem.

W jaki sposób można zmniejszyć dramat przystosowania się dziecka do przedszkola?

Jedną z propozycji złagodzenia problemów dzieci jest wspólne z rodzicem odwiedzanie przedszkola. Rodzice przed zapisaniem do placówki, przychodzą do przedszkola i biorą udział we wspólnych zabawach z dzieckiem i nauczycielką, która będzie wychowawczynią dziecka. Przedszkole przestaje być miejscem obcym, a nauczycielka staje się dobrą znajomą.

Nie wszystkie dzieci trzyletnie uczęszczają do przedszkola. Większość z nich zmieni swe środowisko dopiero, gdy rodzice zapiszą je do zerówki. Wówczas przeżyją one dramat rozstania, być może z taką samą siłą jak trzylatki.

O wiele trudniej jest w szkole. Rzadko pozwala się rodzicom, by mogli przebywać z dzieckiem na zajęciach. Szkoła jest mniej przyjaznym środowiskiem niż przedszkole.   Nie przypomina domu z uwagi, że dużo jest tam dzieci, są dzwonki i ogłuszający hałas. Warto więc dostatecznie wcześniej przygotować dziecko do tak trudnej sytuacji i stopniowo przyzwyczajać do przebywania w nowym miejscu pod opieką osób trzecich.

Należy uświadomić rodziców, że nigdy nie należy straszyć dzieci groźbą typu: bądź grzeczny, bo pani cię zabierze, oddam cię, zostawię cię i zobaczysz, co będzie. Efekt jest natychmiastowy: dziecko uspakaja się i jest posłuszne. Kłopoty zaczną się wówczas, gdy trzeba będzie zostawić dziecko pod opieką w obcym miejscu, a ono zacznie się bronić z całych sił.

Reasumując, adaptację należy rozpocząć od nawiązania bliskiego kontaktu z dziećmi i rodzicami, a następnie rozwijać proces komunikacji w oparciu o uznanie równości partnerów, poszanowanie emocji i rozterek towarzyszących rozstaniu. W ten sposób zbuduje się atmosferę zaufania, radości i akceptacji. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy placówka potrafi zadbać   o wysoką jakość kontaktów z rodzicami.

Ważnym warunkiem dobrego samopoczucia dzieci w przedszkolu jest częsty kontakt nauczyciela z rodzicami. Nauczyciel powinien uzyskać jak najwięcej informacji o dziecku, aby lepiej je zrozumieć i pomóc mu odnaleźć się w nowym środowisku, gdzie musi nauczyć się wypełniać nowe obowiązki.

Adaptację ułatwia:

? racjonalne podjęcie decyzji

? pozytywne myślenie o placówce ( zaufanie do personelu )

? poznanie placówki przez dziecko

? wcześniejsze dostarczenie dziecku doświadczeń przebywania z innymi dorosłymi

? umożliwienie kontaktów z innymi dziećmi

? usamodzielnienie dziecka

? stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu , bez posiłków, leżakowania ), towarzyszenie dziecku

? akceptacja dziecka i zrozumienie jego stresu , wspieranie go

? okazywanie spokoju, poczucia bezpieczeństwa podczas rozstania

? czas na bycie z dzieckiem po odebraniu go z przedszkola

? ujednolicenie rytmu życia w przedszkolu i w domu

Adaptację utrudnia:

? niepewność decyzji

? brak zaufania do placówki, podejrzliwość wobec personelu

? wyrzuty sumienia, niepokój, lęk, poczucie zagrożenia

? nieznajomość placówki

? brak doświadczeń społecznych w kontaktach z innymi dorosłymi i dziećmi

? nadopiekuńczość, wyręczanie dziecka w czynnościach związanych z samoobsługą

? "rzucenie na głęboka wodę" - pełny wymiar godzin

? pośpiech, zdenerwowanie, zabieganie, brak czasu dla dziecka

? brak zrozumienia dla trudnych zachowań dziecka, obrażanie się na dziecko, odrzucenie

Literatura dotycząca adaptacji dziecka w przedszkolu:
1. Leksykon PWN. Pod red. Karwowski A. Warszawa 1972, PWN
Szurawska K.: Pomagamy trzylatkom polubić przedszkole w Wychowanie w Przedszkolu nr 4/ 1993

2. Florek A. 1998: Przedszkole dobre dla dziecka. Warszawa, Rabbe
3. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. ? "Płaczę i rozpaczam, gdy muszę iść do przedszkola. (O kłopotach adaptacyjnych dzieci i o tym, w jaki sposób można je zmniejszyć)"; w: Wychowanie w przedszkolu 2/1998 r.
4. Lubowiecka J. 2000? Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola; WSiP; Warszawa
5. Gruszczyk-Kolczyńska E. ?Kłopoty adaptacyjne dzieci do przedszkola i jak można im zaradzić', RAABE ? Edukacja w przedszkolu, 1998
6. Lubowiecka J. , ?Trzylatek w przedszkolu. Współpraca rodziców i nauczycieli." Wychowanie w przedszkolu, nr 10, 1993

Artedoo s.c.
ul. Rydza-Śmigłego 71
Marki 05-270
NIP: 1251735900

kontakt@artedoo.pl

+48 602 761 556

+48 662 905 210

NUMERY KONT

- czesne:
63801500040189390620200003

- wyżywienie i zajęcia dodatkowe:
  36801500040189390620200004

 - grupy publiczne:
20801500040189390620200001