Rozkład Dnia

Godzina
Zajęcia
6.30 - 8.00
Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, 
gry i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, praca indywidualna z dzieckiem, 
kontakt z rodzicami, przygotowanie do śniadania.
8.00 - 8.30
Przywitanie dzieci w grupie, zajęcia gimnastyczno-ruchowe, ćwiczenia artykulacyjne aparatu mowy.
8.30- 9.00
ŚNIADANIE
9.00 - 10.30
Zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe
 i rozwijające różnorodną twórczą aktywność przedszkolaków, zajęcia indywidualne, realizacja programów autorskich.
10.30 - 11.00
OBIAD-ZUPA
11.00 - 12.30
Dowolna aktywność dzieci w salach i w ogrodzie, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne,
 indywidualne zajęcia z nauczycielami. 
Zajęcia artystyczne, sportowe, zabawy w sali sensorycznej, pobyt w ogrodzie.
12.30 - 13.00
OBIAD-DRUGIE DANIE
13.00 - 14.30
Odpoczynek, relaks, zajęcia terapeutyczne (muzyczne), 
słuchanie bajek, Bajkoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dodatkowe.
14.30
I PODWIECZOREK
15.00 - 16:30
Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne oraz ruchowe w salach lub w ogródku przedszkolnym, 
zajęcia dodatkowe o charakterze terapeutycznym, indywidualne lub w małych zespołach, 
indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.
16.30
II PODWIECZOREK (Latem II podwieczorek serwowany jest o 17:00)
17.00 - 18:00
Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne 
oraz ruchowe w salach lub w ogródku przedszkolnym, indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

Artedoo s.c.
ul. Rydza-Śmigłego 71
Marki 05-270
NIP: 1251735900

kontakt@artedoo.pl

+48 602 761 556

+48 662 905 210

NUMERY KONT

- czesne:
63801500040189390620200003

- wyżywienie i zajęcia dodatkowe:
  36801500040189390620200004

 - grupy publiczne:
20801500040189390620200001