Oferta Cenowa

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą cenową 2023/24

 

W ramach oferty zapewniamy:

 

1. Wyżywienie: 5 nielimitowanych posiłków (zdrowe i lekkie dania przygotowujemy we własnej kuchni wyposażonej w piec konwekcyjno-parowy, w razie potrzeby oferujemy menu dla dzieci z alergią).

 

2. Szeroką gamę zajęć edukacyjnych i warsztatów realizowanych przez naszych nauczycieli jak i firmy zewnętrzne tj.

 

? codzienne zajęcia dydaktyczne w wykorzystaniem wielorakich metod pracy (m.in. Metoda Projektu, Dziecięca Matematyka wg. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Glottodydaktyka, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Metoda Batii Strauss)

? codzienne ćwiczenia logopedyczne,

? codzienna gimnastyka,

? codzienne zabawy na świeżym powietrzu wpisane w ramowy plan dnia,

? zajęcia rytmiczno-muzyczne (2 x tyg.),

? zajęcia z języka angielskiego (3 x tyg.),

? codzienne zajęcia artystyczno - plastyczne,

? warsztaty umiejętności społecznych (1 x tyg.),

?  zajęcia w kącikach Montessori,

?  zajęcia z Glottodydaktyki (dla 5, 6-latków)

? "Atrakcyjny piątek" - zajęcia dodatkowe (1 x tyg.)


3. Liczne projekty edukacyjne prowadzone przez naszych nauczycieli - są to niepowtarzalne wydarzenia kulturalno - edukacyjne tj. Mikołajki, Jasełka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Święto Dyni, Bal Karnawałowy, Bal Wiosenny i wiele innych.


4. Cykliczne wydarzenia kulturalno-edukacyjne (zewnętrzne i wewnętrzne). Raz w miesiącu otrzymają Państwo drogą mailową harmonogram Wydarzeń w Artedoo.
? Kontakt z teatrzykami i teatrami
? Udział w lekcjach muzealnych (starsze grupy)
? Spotkania z osobami ze świata kulturalnego
? Udział w koncertach muzycznych
? Udział w warsztatach tematycznych
? Wycieczki
? Pikniki


5. Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 6:30 - 18:00, przez cały rok uwzględniając wakacje.


6. Opiekę specjalistów:
? psycholog - prowadzi obserwacje dzieci, współpracuje z rodzicami i nauczycielami, prowadzi warsztaty umiejętności społecznych,
? logopeda - diagnozuje dzieci, w razie potrzeby kieruje na indywidualne zajęcia,

? terapeuta SI - diagnozuje dzieci, w razie potrzeby kieruje na indywidualne zajęcia,

? metodyk - czuwa nad pracą dydaktyczną nauczycieli, hospituje ich zajęcia.


7. Organizacja spotkań adaptacyjnych. Czytaj! - ?Adaptacja dziecka"


8. Dostęp do nowoczesnej Platformy Komunikacyjnej - jest to system, gdzie po zalogowaniu, uzyskają Państwo:

 

  •   bieżące informacje o wszystkich wydarzeniach w przedszkolu

 

  • zdjęcia dokumentujące czas spędzony z dziećmi, ich aktywności i wyjątkowe momenty oraz komunikaty od nauczyciela

 

  •  frekwencję swojego dziecka i zgłaszanie nieobecności

 

  •  informację o rozliczeniach (czesne, stawka żywieniowa, zajęcia dodatkowe), menu

 

  • informację o zajęciach dodatkowych ? zapisy, wypisy itp.

 

9. Dostęp  do nowocześnie wyposażonego placu zabaw oraz profesjonalnej ścieżki sensorycznej

 

SKŁADNIKI ODPŁATNOŚCI

KWOTA

DODATKOWE INFORMACJE

WPISOWE*

300zł

Jednorazowa opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.*

CZESNE

 

 

 

 

 

 

    800zł** Podstawowa stawka czesnego.

100zł

Dopłata w przypadku dzieci w wieku 2- 2,5 roku.

 

Nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

-20%

Podlega obniżeniu jeżeli:

- w okresie wakacji dziecko jest nieobecne cały miesiąc (od 1 do 31 dnia miesiąca),

- w ciągu roku przedszkolnego dziecko jest nieobecne przez cały miesiąc (od 1 do 31 dnia miesiąca), a powodem jest zły stan zdrowia potwierdzony przez lekarza (wyłącznie hospitalizacja, wyjazd sanatoryjny itp.).

-15%

Zniżka na drugie dziecko w przedszkolu.

-25%

Zniżka na trzecie dziecko w przedszkolu.

-35%

Zniżka na czwarte dziecko i kolejne.

STAWKA ŻYWIENIOWA

16zł ***

Jednakowa dla wszystkich dzieci. Podlega zwrotowi, jeżeli rodzic usprawiedliwi nieobecność dziecka do godziny 8:00 danego dnia.

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Uzależniona od ilości zgłoszeń

W związku z tym, że koszt zajęć jest oszacowany w oparciu o liczbę zgłoszonych dzieci, opłata w przypadku nieobecności dziecka nie ulega zwrotowi.

DODATKOWA OPŁATA ZA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM PO GODZINIE 18.00

50zł/h

Pobierana za każdą rozpoczętą godzinę opieki po godzinie 18.00. Nie dłużej niż 2 godziny.

 

 

 *Wpływy z wpisowego zostaną przeznaczone na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz działalność kulturalno - oświatową skierowaną do dzieci (imprezy, teatrzyki i inne).

 

**  Stawka sciśle zależna od zmian w sposobie naliczania dotacji przez miasto Marki. 

 

*** W przypadku realizacji diet, stawka ustalana jest w oparciu o indywidualne zalecenia żywieniowe dziecka.

Artedoo s.c.
ul. Rydza-Śmigłego 71
Marki 05-270
NIP: 1251735900

kontakt@artedoo.pl

+48 602 761 556

+48 662 905 210

NUMERY KONT

- czesne:
63801500040189390620200003

- wyżywienie i zajęcia dodatkowe:
  36801500040189390620200004

 - grupy publiczne:
20801500040189390620200001