+48 602 761 556

Programy zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną realizowane w naszym przedszkolu.

 

Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza w przedszkolu realizowana jest w oparciu o podstawę programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz wybrany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Program Wychowania Przedszkolnego.

 

Dodatkowo praca programowa wzbogacona jest o realizację następujących programów innowacyjnych, opracowanych przez nauczycieli:

 

Informacje na temat zatwierdzonych programów na rok 2018/19 zostaną podane do wiadomości we wrześniu 2018.