+48 602 761 556

Ramowy rozkład dnia6.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, praca indywidualna z dzieckiem, kontakt z rodzicami, przygotowanie do śniadania.
8.00 – 8.30 – Przywitanie dzieci w grupie, zajęcia gimnastyczno-ruchowe, ćwiczenia artykulacyjne aparatu mowy.
8.30- 9.00 – ŚNIADANIE
9.00 – 10.30 – Zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe i rozwijające różnorodną twórczą aktywność przedszkolaków, zajęcia indywidualne, realizacja programów autorskich.
10.30 - 11.00 – OBIAD-ZUPA
11.00 –12.30 – Dowolna aktywność dzieci w salach i w ogrodzie, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, indywidualne zajęcia z nauczycielami. Zajęcia artystyczne, sportowe, zabawy w sali sensorycznej, pobyt w ogrodzie.

12.30 –13.00 – OBIAD-DRUGIE DANIE
13.00-14.30 – Odpoczynek, relaks, zajęcia terapeutyczne (muzyczne), słuchanie bajek, Bajkoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dodatkowe.

14.30 – I PODWIECZOREK
15.00 – 16:30 – Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne oraz ruchowe w salach lub w ogródku przedszkolnym, zajęcia dodatkowe o charakterze terapeutycznym, indywidualne lub w małych zespołach, indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

16.30 – II PODWIECZOREK (Latem II podwieczorek serwowany jest o 17:00)

17.00 – 18:00 – Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne oraz ruchowe w salach lub w ogródku przedszkolnym, indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.