+48 602 761 556

Ramowy rozkład dnia6.30 ? 8.00 ? Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy swobodne z dziećmi, praca indywidualna z dzieckiem, kontakt z rodzicami, przygotowanie do śniadania.
8.00 ? 8.30 ? Przywitanie dzieci w grupie, zajęcia gimnastyczno-ruchowe, ćwiczenia artykulacyjne aparatu mowy.
8.30- 9.00 ? ŚNIADANIE
9.00 ? 10.30 ? Zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą zawierające treści programowe i rozwijające różnorodną twórczą aktywność przedszkolaków, zajęcia indywidualne, realizacja programów autorskich.
10.30 - 11.00 ? OBIAD-ZUPA
11.00 ?12.30 ? Dowolna aktywność dzieci w salach i w ogrodzie, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, indywidualne zajęcia z nauczycielami. Zajęcia artystyczne, sportowe, zabawy w sali sensorycznej, pobyt w ogrodzie.

12.30 ?13.00 ? OBIAD-DRUGIE DANIE
13.00-14.30 ? Odpoczynek, relaks, zajęcia terapeutyczne (muzyczne), słuchanie bajek, Bajkoterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dodatkowe.

14.30 ? I PODWIECZOREK
15.00 ? 16:30 ? Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne oraz ruchowe w salach lub w ogródku przedszkolnym, zajęcia dodatkowe o charakterze terapeutycznym, indywidualne lub w małych zespołach, indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.

16.30 ? II PODWIECZOREK (Latem II podwieczorek serwowany jest o 17:00)

17.00 ? 18:00 ? Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne oraz ruchowe w salach lub w ogródku przedszkolnym, indywidualny kontakt z rodzicami, rozchodzenie się dzieci.