+48 602 761 556

Na początku każdego miesiąca otrzymują Państwo drogą mailową harmonogram Wydarzeń w Artedoo zawierający m.in. plany pracy wychowawczo-dydaktycznej na dany miesiąc. Dodatkowo powyższe plany wywieszane są na tablicach ogłoszeń poszczególnych grup.

 

Szczegóły dotyczące planów pracy i zamierzeń na dany miesiąc można również uzyskać u dyrektora ds. dydaktycznych lub u wychowawców grup.