+48 602 761 556

Zajęcia adaptacyjne

 

To cykl spotkań na terenie przedszkola i jego ogrodu z kadrą przedszkola. Zajęcia są zaplanowane w ostatnich trzech dniach sierpnia. Podczas 2 godzinnych spotkań dzieci i ich rodzice będą mogli poznać kadrę, budynek, zasady panujące w przedszkolu. W miłej atmosferze zabawy, dzieci zintegrują się ze swoimi rówieśnikami, stawią czoło lękowi separacyjnemu i samodzielnie pod okiem nauczycieli miło spędzą czas. W ramach spotkań adaptacyjnych planujemy zebranie informacyjne połączone ze spotkaniem z psychologiem, który opowie i poradzi jak najlepiej przygotować dziecko do „przekroczenia progu przedszkolnego".
 

Cel:
 

Ukierunkowany na dziecko:
• Stworzenie warunków do wcześniejszego poznania personelu i placówki
• Oswojenie dzieci z nowym otoczeniem przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej
• Rozbudzenie u dzieci zainteresowania pobytem w grupie rówieśniczej
• Zapewnienie maluchom poczucia bezpieczeństwa w nowym otoczeniu
• Odpowiednie wsparcie na początku roku szkolnego

 

Ukierunkowany na rodziców:
• Umożliwienie rodzicom świadomego wyboru przedszkola
• Zdobycie zaufania rodziców
• Uświadomienie rodzicom ich roli w przygotowaniu
• Wsparcie rodziny w okresie adaptacyjnym

 

Ukierunkowany na nauczycieli:
• Poznania środowiska rodzinnego wychowanków
• Poznanie wychowanków, ich umiejętności komunikacyjnych, społecznych, samoobsługowych

 

Więcej na temat prawidłowej adaptacji dziecka w przedszkolu, jak i inne ciekawe artykuły - w zakładce "Warto przeczytać"